Otsime huvikooli kosmoseklubi konverentsi läbiviijat

Home/Otsime huvikooli kosmoseklubi konverentsi läbiviijat

Otsime huvikooli kosmoseklubi konverentsi läbiviijat

Palume esitada hinnapakkumine

Tallinna Nõmme huvikooli  meetme Teeme + poolt toetatud projekti “Kosmoseklubi”  raames  korraldatava konverentsi  läbiviimiseks jaanuaris 2020.

Pakkumist soovime järgmistele teenustele:

  • Päevajuht
  • Konverentsi esinejad  – 2-4 valdkonna kõneisikut
  • Paneeldiskussiooni moderaator
  • Konverentsi turundus (plakati, reklaami disain ja levitamine, fotod üritusest)
  • Osalejate toitlustamine

Lähteülesande püstitus:

Päevajuhi teenus sisaldab sündmuse avamist, esinejate ja ettekannete sissejuhatamist, küsimuste modereerimist ning asjakohase korraldusliku info edastamist sündmuse jooksul sellest osavõtjatele korraldajate palvel. Sündmuse kestvuseks on planeeritud 11:30-17:00 ( aega võib põhjendatud vajadusel muuta) ning asukohaks Nõmme huvikool, aadressil Vikerkaare 10, Tallinn.

Paneeldiskusiooni modereerimine sisaldab kahe kuni nelja esinejaga arutelu läbiviimist sündmuse sees 60 minuti jooksul teemal “Teaduse populariseerimise võimalused ja takistused” Paneeli esinejateks on planeeritud kaks kuni neli  valdkonna eksperti ning kaks haridusvaldkonna esindajat. Panelistide osalemise kokkuleppimise eest vastutavad infoseminari korraldajad, küsimused ja vestlusteemad valmistab diskussiooni moderaator koostöös infoseminari korraldajatega, kes annavad asjakohaseid soovitusi ja nõu.

Konverentsi turundus sisaldan konverentsi plakati ja reklaamteavituse kujundamist ning levitamist. Konverentsist fotode tegemine kokkuvõtete jaoks.

Osalejate toitlustamiseks korraldada osalejatele (arvestusega kuni 100 osalejat) suupisted ja lõuna vastavalt konverentsi kavale.

Palume esitada pakkumine summarse hinnana, milles sisalduvad kõik päeva korraldamisega  seotud kulud (s.h. transport) koos käibemaksuga 10. jaanuariksks aadressile nommehuvikool@nommehuvikool.ee

 

Küsimuste korral palun pöörduda kirjalikult nommehuvikool@nommehuvikool.ee

 

Kõike kena,

Hele Leek-Ambur
Direktor
T: 514 9143

Tallinna Nõmme huvikool
www.nõmmehuvikool.ee
FB Huvikool