Plokkflöödi- ja viiuliansambli esinemistest

*7.o4. esines Nõmme noortemaja plokkflöödiansambel Taavi-Mats Utt`i juhendanmisel Pärnu kunstide
majas XI vabariiklikul plokkflöödiansamblite festivalil. Sellest on ka pisike jäädvustus. https://youtu.be/f0_CAwnej5Y

*18.04. osalesid Mustamäe Laste Loomingu Maja pillimängufestivalil “Igal ühel oma pill” edukalt nii NNM plokkflöödi- kui ka viiuliansambel . Õpetajateks Taavi-Mats Utt ja Raeli Florea.

*22.04. osales plokkflöödiansambel Kadiroru Lossis Klavessiinifestivali noortekontserdil. Mängiti Erkki-Sven Tüüri.