HARIDUS
2015 Tallinna Ülikool, kunstide instituut, kunstiõpetaja MA
2007 Tallinna Ülikool, kunstiosakond, kunstiõpetaja BA

TUNNUSTUSED
Kumu aastate tunnijuht 2008
Aasta muuseumihariduse edendaja 2010 nominent
Tallinna aasta õpetaja 2015

Huviringid

LOODUSRINGIDE TEGEVUSE EESMÄRK – säilitada noortes seda tervet uudishimu elusa looduse vastu, mida loomupäraselt tunnevad kõik väikelapsed, mis aga vanuse kasvades paljudes kaduma kipub
VALITUD EESMÄRGI SAAVUTAMISEKS on igal õpetajal omad nipid –

 • tegeleme ringitundides elavnurga loomadega
 • õpime hoolitsema toataimede eest
 • uurime läbi ümbruskonna pargid
 • käime tutvumas Tallinna loodusväärtustega
 • läheme külla loomaaeda, botaanikaaeda ja loodusmuuseumisse
 • võtame ette pikemaid õppereise mööda Eestimaad
 • valmistame omakogutud looduslikest materjalidest meeneid
 • mängime lõbusaks ja targaks tegevaid mänge
 • mõtleme ise välja ja teeme valmis erinevaid mänge
 • vaatame filme ja uurime raamatuid maailma loodusest
 • pildistame loodust ja endid looduses
 • teeme ise loodusest multikaid
 • osaleme looduslaagrites

NB! Loodusmaja ringide puhul üks osa õppetööst toimub nädalavahetustel matkade ja väljasõitude näol vahetus looduses.

AINEKAVA

Õnnelikud on need, kes kogevad vabadust ja julgust olla nemad ise ning oskust end isikupäraselt väljendada. Just seda võimalust loovfotograafia ring pakubki. Väljendusvahendiks on fotoaparaat, ent me läheneme sellele valdkonnale vägagi loominguliselt ja avara pilguga. Kasvatame mänguliste ülesannete kaudu märkamisvõimet ja tegeleme raamist välja mõtlemise harjutamisega. Püüame vaadata asju meie ümber erinevatest uudsetest vaatenurkadest, katsetame vanu ja uusi ideid ning väljendame seda oma fotoloomingus. Samuti uurime seda, mis maailmas juba tehtud. Töö käigus õpime kasutama fotoaparaadi võimalusi ja seadistusi, et oma ideed parimal võimalikul moel esitada.

AINEKAVA

Varjudega mängimine on üks põnev ja salapärane tegevus. Varjude maailm on justkui võlumise maailm. Seda hakkamegi üheskoos avastama ja looma. Varjuteatris kehtivad teised mängureeglid kui tavaetendustel. See on hea võimalus esinemist harjutada ka neil lastel, kes pelgaksid publikule otsa vaadata, sest näitlejad on valge kanga taga varjul.

Harjutame koostegemist: püüame õhust ideid, õpime üksteist kuulama, julgustama, täiendama, peegeldama, lahendame rühmas mängulisi ülesandeid ja esitame oma loomingut publikule.

Olen koos lastega loonud varjude imelist maailma Lastemuuseumis Miia-Milla, KUMU Kunstimuuseumis ja Nõmme loodusmajas.
2015. aastal kaitsesin Tallinna Ülikoolis magistritöö „Miks ja kuidas teha lastega varjuteatrit“.

AINEKAVA