Õpetajad

Home/Õpetajad
Õpetajad2020-01-08T14:30:18+00:00
Ees- ja perekonnanimi Õppeaine E-post
Meta Tulyakova Õmbluskursus, käsitöö, mood meta.tulyakova@eesti.ee
Tanel Verk Analoogfotograafia tanelverk@gmail.com
Krista Kõrvits Disain, söejoonistus krista.korvits@gmail.com
Marika Meschin Ettevalmistus kunstikõrgkooliks, joonistamine ja kompositsioon marikameschin@gmail.com
Alma Musting Keraamika alma.musting@nommehuvikool.ee
Christel Allik Kunst ja kiri, kunsti- ja siidistuudio christel.allik@nommehuvikool.ee
Maret Rummo Kunst- ja käsitöö, taaskasutus ja disain maret.rummo@nommehuvikool.ee
Lea Maurer Kunsti- ja klaasiring maurerlea@gmail.com
Eva Luure Loovfotograafia, varjustuudio evaluure@gmail.com
Sergey Tulyakov Puutöö sergey.tulyakov@nommehuvikool.ee
Ees- ja perekonnanimi Õppeaine E-post
Tuuli Pruul Laulukirjutamine-looming, saksofon, klaver tuuli.pruul@gmail.com
Jorge Gonzalez Fernandez Flamencokitarr jorgeearenaflamenco@gmail.com
Emil Raja Jazzklaver emil.raja@otaskool.edu.ee
Natalja Frank Kitarr nataly72@inbox.ru
Andrei Lukjanov Kitarr, ukulele kitarritunnid@gmail.com
Romet Osipov Kitarr rometosipov@gmail.com
Helen Kivimängi Klaver, kooristuudio helen.kivimagi@gmail.com
Helle Sooäär Klaver helle.sooaar@nnm.edu.ee
Marina Zolotarjova Klaver marinazolotarjova@gmail.com
Vilve Hepner Klaver vilve.hepner@gmail.com
Henrik Leibur Trummid henrik.leibur@gmail.com
Raeli Florea Viiul ilearflor@gmail.com
Urve Uibokand Viiul urve.uibokand@ml.edu.ee
Tanja Günter Viiul (Suzuki meetod) tangun1@gmail.com
Kadri Mägi Väikekannel, torupill, plokkflöödikool magikadri1@gmail.com
Taavi-Mats Utt Plokkflöödikool stuudio415@gmail.com
Reet Sukk Plokkflöödikool cantoresvagantes@gmail.com
Ees- ja perekonnanimi Õppeaine E-post
Eliisa Sokk Ballett eliisasokk@gmail.com
Anne Anderson Flamencostuudio (+ meistriklass), leedide võimlemine anne.studiofiesta@gmail.com
Urve Keskküla Liikumisrühm urve.keskkyla@gmail.com
Lisanna Tälli Rahvatants lisanna.talli.001@gmail.com
Marie Käige Tantsuline treening marie.kaige@gmail.com
Marii Noor Teater, draamastuudio mariinoor@gmail.com
Ees- ja perekonnanimi Õppeaine E-post
Heinar Jahu Kabe, kabe meistriklass heinar.jahu@gmail.com
Viive Tutt Male, male meistriklass viivetutt@hot.ee
Urmo Ilves Kabe meistriklass urmo@brenstol.ee
Ees- ja perekonnanimi Õppeaine E-post
Robi Pärnik Arvutimängude loomine, minecraft robi.parnik@nommehuvikool.ee
Kaiar Tammeleht Juhtrajamudelism kaiartammeleht@hotmail.com
Enn Liivrand Raadioside, robootika enn.liivrand@nnm.edu.ee
Mario Mars Täheteadus mario.mars@ttu.ee
Rauno Pilvik Kosmosetehnika rauno@pilvik.eu
Ardo Pärna Mudellend ardo.parna@gmail.com
Jevgenia Kleinert Robootika nutigeen@gmail.com
Lembit Vaher Tehnika lembit@lukukoda.ee
Ees- ja perekonnanimi Õppeaine E-post
Lada Mehikas Loodus lada.mehikas@nommehuvikool.ee
Evelyn Toom Loodus evelyn.toom@nommehuvikool.ee
Eva Luure Loodus evaluure@gmail.com
Malle Luige Loodus malle.luige@gmail.com
Evelin Laanest Loodus evelin.laanest@gmail.com
Ees- ja perekonnanimi Õppeaine E-post
Eliisa Sokk Ballett eliisasokk@gmail.com
Heinar Jahu Kabe (Kaseke / Rabarüblik) heinar.jahu@gmail.com
Paula Randver Eelkool paula.randver@nommehuvikool.ee
Vilve Hepner Muusika ABC vilve.hepner@mail.ee
Elviira Maasalu Muusikastuudio elviiram3@gmail.com
Kristin Tammeoks Vanaema ja väikelapse trenn kristin.t4mm@gmail.com

Nõmme huvikool alustab eriliste huviringidega, kuhu on oodatud «erilised» osalejad.

Mis tähendab «erilised»? Nendesse huviringidesse on oodatud need vahvad lapsed, kelle kohta öeldakse HEV-õpilane (haridusliku erivajadusega õpilane) – laps, kelle andekus, õpiraskused, terviseseisund, puue, käitumis- ja tundeeluhäired, pikemaajaline koolist eemal viibimine või kooli õppekeele ebapiisav valdamine toob kaasa vajaduse teha muudatusi või kohandusi õppe sisus, õppeprotsessis vm.

Just nendele lastele avame huvikoolis spetsiaalsed huviringid, kus rakendatakse kaasava õppe põhimõtteid. Meie meelest on just huviharidus see võimalus, mis toetab noorte arengut, julgustab nende iseseisvust, algatusvõimet. Ja mis peamine, pakub eduelamust ja tunnustust ning arendab loovust ja sotsiaalseid oskusi.

Huviharidust võib vaadelda koolide õpikeskkonna laiendaja ning rikastajana. Tallinna haridusameti toetusel on Nõmme huvikoolil võimalus pakkuda HEV-õpilastele mitmesuguseid huviringe: kunst, muusika, käsitöö, loodus, liikumine. Õpetajad on saanud või läbivad praegu vastavaid koolitusi ning huviringi keskkond ja paindlik õppeprotsess arvestab iga erilist last.

Miks ei õnnestu see samamoodi üldhariduskoolis? Põhjusi võib olla mitu. Kõik kohustuslik võib vähendada tegemisrõõmu: koolikohustus, tunniplaan, pealesunnitud kollektiiv, vanemate ja õpetajate surve, hinnete süsteem, hirm muutuda kaaslaste hulgas tõrjutuks. Just selline, üha laitmatum ja läbinisti ärakorraldatud koolisüsteem, mis piirab pedagoogiliselt hädavajalikku vabaduse määra, ei ole kõige targem lahendus. Huvikooli õpikeskkond pakub eeskuju, armastust lapse vastu,individuaalsuse tunnustamist, lapse tegevuse julgustamist ning osavõttu. Õpilane ja õpetaja ei vastandu, vaid saadakse mitmekülgne koos olemise kogemus – just nii hakkavad õpilased saavutamisest rõõmu tundma ja õppimisprotsessis on esikohal julgus, rõõm ja uudishimu.

Kui tavaliselt on koolis edu ja edasijõudmise keskmes head hinded, võistlemine, edasipürgimine, silmapaistvad saavutused ja võitmine, siis HEV-õppija puhul tähendab edu koolis püsimist, sealt mitte välja langemist, hakkama saamist, toimetulekut. Kui koolis on rõhuasetus õppimisel, siis huvikoolis lisandub sellele veel süvendatud tegevus ja sotsialiseerumine väljaspool koolikeskkonda. HEV-noortele on huviringides osalemine eriti oluline, sest enamasti napib neid noori ümbritsevas keskkonnas võimalusi, millel oleks samaväärne potentsiaal nende toimetulekuoskusi parandada, arengut toetada ja suhtlusringkonda laiendada. Julgustan lapsevanemaid, kelle laps on eriline (puude, käitumis- või õpiraskusega vm) tulema uudistama meie huviringe. Valige sobiv ja proovige! Need ringid on tasuta ja toimuvad huvikooli kolmes hoones.

Lisainfo:

Erilised huviringid, kuhu ootame huvilisi

VIKERKAARE 10

  • Muusikateraapia – eesmärk on loovate muusikaliste tegevuste kaudu endaga kontakti leidmine, sotsiaalsete ja suhtlemisoskuste parandamine, suurem emotsionaalne tasakaalukus. Tunnis kasutatakse mitmesuguseid pille, kuulatakse muusikat ja joonistatakse.
  • Käsitöö- ja loovusring – huviringis valmistatakse prosse, käevõrusid, lõigatakse paberist ja disainitakse ning kaunistatakse postkaarte, vilditakse, õmmeldakse jne.
  • Kunstiring ja Maalime ja voolime – arendame laste loovust läbi erinevate käeliste tegevuste,kasutame põnevaid materjale,erinevaid värve ja tehnikaid. Joonistame,maalime,voolime savi ja meisterdame palju põnevat pakkumaks lastele rõõmu oma loomingust.
  • Loovtants – õpitakse tantsuelemente ja avastatakse, kuidas liikuda ruumis ise ja teistega koos. Uuritakse viise, kuidas väljendada end liikumise kaudu. Tundide eesmärk on arendada õpilaste kehataju, koordinatsiooni ja loomingulist eneseväljendust.
  • Muusika-laulustuudio – eesmärk on pakkuda lastele rõõmu muusikast, laulmisest, esinemisest.

NURME 40

  • Klassikaline kitarr – individuaalse või väikese rühmatunnina. Arendatakse suhtlust, tutvutakse pillidega, pillimängu ja muusikaga. Kuulatakse muusikat ning proovitakse kuuldut kitarrimänguga siduda.

ÕIE 14 – LOODUSMAJA

  • Loomad ja loodus – tegeletakse loomadega, uuritakse loodust nii toas kui ka õues, meisterdatakse loodusteemadel ja looduslike materjalidega. Aeg-ajalt tehakse ka mõned lihtsad ja põnevad teaduskatsed.

PANE TÄHELE!

Sinu laps on eriline ja oodatud Nõmme huvikooli. Huviringid toimuvad mitmes majas kindlatel kellaaegadel ja päevadel – tee oma valik! Huviringid on tasuta!

Erilistesse huviringidesse tuleb laps eelnevalt registreerida. Leia sobiv huviring ja registreeri siin:

✔️  Registreerimise vorm 

Küsimuste korral helista julgelt 5302 0180 või saada e-kiri aadressil nommehuvikool@nommehuvikool.ee . Vaata ka www.nõmmehuvikool.ee.

Helista julgelt, kui soovid täpsustusi!