Hoolekogu

Indrek Luberg – Nõmme halduskogu esindaja
Piia Aasmäe – toetava organisatsiooni esindaja
Olev Rei – toetava organisatsiooni esindaja
Kristina Jantson – lapsevanemate esindaja
Marje Kask – lapsevanemate esindaja
Martin Kruus – lapsevanemate esindaja
Helen Kivimägi – õpetajate esindaja
Tanel Verk – õpetajate esindaja
Aleksander Rakov – õpilaste esindaja

THA käskkiri nr 1-2/91 23.02.2017