KOSMOSEKLUBI PROJEKT 2017-2020

Nõmme Noortemajas on tegutsemas Kosmoseklubi, mille slõugan on “Halloo, Kosmos, mis teed seal? “. Kosmoseklubis saab osaleda valikul kuni kolmes erinevas huviringis: kosmoserobootika, kosmoseside ja astronoomia. Lisaks toimuvad mitmed ägedad ühisüritused, millises saavad osaleda ka vanemad, sõbrad, õed-vennad. Kõike seda aitavad läbi viia ja juhendavad nö päris teadlased, juba kogenud “kosmonaudid”, keda omakorda abistavad ülikoolide tudengid. Otsime koos vastuseid küsimustele ja avastame maailma.

Projekti üldeesmärk on kosmonautika valdkonna populariseerimine noorte seas, teadlikkuse tõstmine kosmosetehnoloogia ja –side valdkonnas ning huvi kasvatamine teadlas- ja insenerikarjääri vastu.

Projekti tulemusena on  Nõmme Noortemajas käivitunud kosmoseklubi, mis baseerub kolmel LTT kinnitatud õppekaval ning millistes osaleb kokku ~70 noort.
Toetus saadi:
Meede: 2014-2020.4.1 Eesti T&A rahvusvahelise konkurentsivõime suurendamine ja osalemine üle-euroopalistes teadusalgatustes
Taotlusvoor: TEEME Pluss – 20.09.2016-28.11.2016
Valdkond, millesse projekt panustab: 2014-2020.4.1.5 Teaduse populariseerimine
Projekti kogumaksumus: 55 375,30 EUR
Projekti abikõlblikkuse periood: 01.03.2017 – 31.05.2020