• Tervita õpetajaid, töötajaid ja kaasõpilasi.
• Riietu puhtalt ja korrektselt, kanna vahetusjalatseid.
• Üleriided ja välisjalatsid jäta garderoobi.
• Tunnis ole tähelepanelik ja tööta hoolsasti, ära sega teisi.
• Tunni ajal võid lahkuda vaid õpetaja loal.
• Tunni lõpetab õpetaja.
• Hoia korras töövahendid, mööbel.
• Koolivara tahtliku lõhkumise korral hüvitab süüdlane tekitatud kahju.
• Hoia puhtust ruumides ja territooriumil.
• Kõigi oma muredega ja küsimustega pöördu õpetaja poole.
• Teistes õpperuumides käitu viisaka külalisena.
• Seisa huvikooli hea maine eest.
• Ära puudu mõjuva põhjuseta õppetööst.