Trumm

Trummi individuaaltunde saab valida bändiringi õpilane. Eesmärgiks on toetada bändiringis osalemist ja anda võiimalus põhjalöikumalt tegeleda seal õpitud repertuaariga.

BÄNDIKA LÜHIKIRJELDUS