T.T.Kunstistuudio

Sihtgrupid kunstistuudios:

7-12 aastased
Lihtsam joonistamine ja maalimine, arvuti kasutamine abivahendina. Erinevad lihtsamad tehnikad. Näitused ja rahvusvahelised koostöökavad.
Iseseisvad ja keerulisemad kujutava kunsti ülesanded, loovtööd, värvide toimed, sümbolid, tähendused. Näitused ja rahvusvahelised koostöökavad.
13-19 aastased 
Loovad tööd, pikemad koostööprojektid. Figuuride joonistamine ja maalimine. Värvide psühholoogia, toime ja sümboltähendused. Näitused ja rahvusvahelised koostöökavad.
Täiskasvanud ja lapsevanemad
Erikava alusel süvendatud joonistamise ja maalimise süvaõpe. Pikemajalised tööd ja uurimused. Värvide ja erinevate materjalide ja tehnikate toime kodus, tööl, puhkekohas, jne.