Saksofon

Saksofon
Saksofonitundides õpitakse pillimängu põhitõdesid – head kehahoiakut,
hingamis- ja puhumistehnikat, suudimit ja liikuvat sõrmetehnikat. Õppetöös
lähtutakse õpilase tasemest ja repertuaari valikul õpilase huvidest. Rõhku
pannakse õpetajaga koosmängule, pillimängust rõõmu tundmisele ning
muusikalisele eneseväljendusele. Vastavalt pilliõppija tasemele tegeletakse ka
muusikateooria ning rütmitunnetusega, võetakse läbi erinevaid stiile.
Saksofonitundide õppetöö sisu:
• pillimängu valdamine
• eneseväljendus läbi pillimängu
• esinemisoskuse arendamine
• noodilugemise oskus
• tehniliste oskuste arendamine
• töö repertuaariga
• koosmäng õpetajaga
• kuulmise järgi mängimine
• improviseerimine
Kellele: 9a ja vanemad