Laulukirjutamine-looming

Laulukirjutamine/looming
Laulukirjutamise/loomingu tundides omandatakse laulukirjutamise põhitõed,
õpitakse kirjutama nii laulusõnu, meloodiat kui ka õpitakse meloodiat
harmoniseerima. Tundides tegeletakse instrumentaalse muusika loomisega ning
õpitakse kasutama programmi Musescore, millega on võimalik noodistada oma
loomingut. Oluline osa on muusika kuulamisel ja analüüsimisel, millega
avardatakse muusikalist silmaringi. Õpitakse kasutama improvisatsiooni pillil
või häälel kui vahendit loomingu tegemiseks, samuti arvuti kasutamist
muusikaliseks loominguks.
Laulukirjutamise/loomingu tundide eesmärgiks on:
• muusikalise eneseväljenduse arendamine
• sõnade ja meloodia loomise oskus
• harmoniseerimise algtõdede õppimine
• saatefaktuuride kujundamise oskus
• muusika analüüsimise oskus
• muusikalise kirjaoskuse arendamine
• erinevate muusikastiilide tundmine
• erinevate instrumentide tundmine
• muusikalise vormiõpetuse algtõed
Kellele: 10a ja vanemad